ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2009

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμ. Πληροφορικής
  ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/νση Παρακολούθησης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Επιλέξτε μια ακτή του Δήμου ΑΙΓΙΟΥ  (Απαιτείται ο Αcrobat Reader)
Ακτή
Κλικ Για Δελτιο Μετρήσεων
Περιγραφή Σημείου Δειγμα/ψ'ιας
Κλίκ για Δορυφορική Φωτογραφία
ΑΛΥΚΕΣ 30012003 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΑΛΥΚΕΣ 30012001 ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΑΛΥΚΕΣ 30012002 ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 30012301 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 30012303 ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ 30012302 ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ