ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2009

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμ. Πληροφορικής
  ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/νση Παρακολούθησης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Επιλέξτε μια ακτή του Δήμου ΙΟΣ-ΙΗΤΩΝ  (Απαιτείται ο Αcrobat Reader)
Ακτή
Κλικ Για Δελτιο Μετρήσεων
Περιγραφή Σημείου Δειγμα/ψ'ιας
Κλίκ για Δορυφορική Φωτογραφία
ΙΟΣ-ΚΟΥΜΠΑΡΑ 46230201 ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΙΟΣ-ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ 46230703 ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΥ Π.
ΙΟΣ-ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ 46230701 ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΥ Χ.
ΙΟΣ-ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ 46230702 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Η.
ΙΟΣ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ 46230101 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΙΟΣ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ 46230102 ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΙΟΣ-ΟΡΜΟΣ ΙΟΥ 46230301 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΤΟ ΑΚΤΗΣ,ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ