ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2009

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμ. Πληροφορικής
  ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/νση Παρακολούθησης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Επιλέξτε μια ακτή του Δήμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  (Απαιτείται ο Αcrobat Reader)
Ακτή
Κλικ Για Δελτιο Μετρήσεων
Περιγραφή Σημείου Δειγμα/ψ'ιας
Κλίκ για Δορυφορική Φωτογραφία
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 12017101 ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ 12017301 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ
ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ 12017302 ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ
ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 12017401 ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΙΑ 12015201 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΙΑ 12015202 ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ