Το ΥΠΕΚΑ , διά της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, υποστηρίζει το Πρόγραμμα ”Γαλάζιες Σημαίες” μέσω της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας νερών κολύμβησης με το Κρατικό Πρόγραμμα “Παρακολούθηση ποιότητας νερών κολύμβησης”.

Από το Πρόγραμμα αυτό η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ως χειριστής του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”, έχει στη διάθεση της τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τις δικές της ακτές.


Κατάλογος Βραβευμένων Ελληνικών Ακτών και Μαρίνων με «Γαλάζια Σημαία» 2009
H ποιότητα των υδάτων κολύμβησης βελτιώνεται στην ΕΕ
Χαρακτηρισμό Ποιότητας Ακτών Κολύμβησης 2008
Χάρτες ποιότητας Νερών Κολύμβησης Ελλάδος
Εκθεση Ποιότητας Νερών2007 - (pdf αρχείο)
Σημεία Δειγματοληψίας όλων των ακτών Excel αρχείο

Για να δείτε τα αποτελέσματα των αναλυσεων του προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης για όλες τις ακτές κάντε κλικ
εδώ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ “ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ”

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση

 • Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
  στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς
  για την ακτή.
 • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία
  του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.

Ποιότητα νερών κολύμβησης

 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
 • Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Κοινοτική Οδηγία

Περιβαλλοντική Διαχείριση

 • Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
 • Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
 • Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες,
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

 • Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
 • Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Σχεδιασμός-Τεχν. Υποστήριξη

ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. Τμ.Πληροφορικής