Οργανόγραμμα & Τηλεφωνικός Κατάλογος ΥΠΕΚΑ.

Οδηγίες Χρήσης.

Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε μία οργανική μονάδα. Κάνοντας κλικ σε κάθε κύκλο, αναπτύσσονται οι οργανικές μονάδες του επόμενου ιεραρχικού επιπέδου. Το χρώμα του κύκλου αντιπροσωπεύει το πρόσωπο στου οποίου τις αρμοδιότητες εμπίπτει η οργανική ομάδα,
Το πλαίσιο στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας, περιέχει πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου για κάθε οργανική μονάδα και μπορείτε να το μετακινήσετε στη οθόνη με το ποντίκι.